Qëndrat Rajonale të Autizmit, model ekselence për vendet fqinjë.

Qëndrat Rajonale të Autizmit, model ekselence për vendet fqinjë.

Një grup këshilltarësh pranë zyrës së kryeministrit të Maqedonisë kanë vizituar më datat 21 dhe 22 Tetor 2015 qëndrat rajonale për autizmin 1&2 . Grupi përbehej nga këshilltari i kryeministrit për punën dhe politikat sociale, z. Krste Maljanovsk, si dhe nga këshilltarët e shtetit znj. Lidija Krstevska Dojnicovska dhe znj. Jasminka Vaskova-Tashkova. Ata u pritën nga presidentja e Fondacionit Fëmijët Shqiptare Dr.Liri Berisha, si dhe drejtues dhe punonjës të Qëndrave të Autizmit.

Të njohur me vlerësimet e shkëlqyera për qëndrat tona nga kolegë pranë Shkolles Speciale dhe Institutit për rehabiltimin e të folurit dhe dëgjimin në vendin e tyre, vizitorët nga Maqedonia synonin njohjen dhe marrjen e eksperiencave më të mira që Fondacioni Fëmijët Shqiptarë ka aplikuar në drejtim të ngritjes dhe funksionimit të tyre, me qëllim ngirtjen e një modeli të tillë qëndre edhe në shtetin Maqedonas.

Në kuadër të këtij interesi, Dr. Ariel Çomo, i njohu vizitorët me trajtimet e fëmijëve në momente terapie, pajisjet që përdoren në qëndra, literaturën e adoptuar, procedurat e brëndëshme të organizimit të punëve si dhe punën që bëhet me familjet e fëmijëve.

Palët shkëmbyen edhe dhuratat e rastit, ku Fondacioni Fëmijët Shqiptarë u dhuroi vizitorëve libra dhe DVD për programet që zhvllohen në Qëndër ndërsa dr.Liri Berishës ju dhurua një pikturë me autorësi të amabasadorit të Maqedonisë.

Profesionstë nga Shkupi vizitë studimore në qëndrat e Autizmit.

Profesionstë nga Shkupi vizitë studimore në qëndrat e Autizmit.

26 mësues, terapistë dhe edukatorë të specializuar në edukimin e fëmijëve me nevoja të veçanta nga Shkupi I Maqedonise ishin mysafirët e radhës të Qëndrave Rajonale për Autizmin në Farkë dhe Sauk.

Ekipi, pjesë e shkollës fillore speciale “Zlatan Sremce” në Shkup , në vashdën e vizitave studimore të ndërrmara në vendet e Rajonit, vendosi që këtë vit të vijë në Shqipëri.

Grupi i mësuesve dhe terapsitëve janë pritur nga Presidentja e Fondacionit Fëmijësh Shqiptar Dr.Liri Berisha e cila I njohu vizitorët me përpjekjet e Fondacionit në drejtim të mbështetjes së fëmijëve me çregullim të spektrit autik duke ndarë bindjen se ka ende shumë për të bërë.

Dr. Ariel Çomo u shpjegoi profesionistëve nga Shkupi organizimin klinik të qëndrave me qëllim njohjen e përmbajtjes së aktiviteteve dhe shërbimeve që kryhen në to. Dr. çomo tha se metodat dhe praktikat e instaluara në këto qëndra janë pjesë e standarteve më bashkëkohore të sjella nga Fondacioni falë bashkëpunimeve me Organizata Ndërkombëtarë në fushën e Autizmit .

Grupi i profesionistëve nga Shkupi asistoi edhe në çeljen ceremonisë zyrtare të trajnimit 3 mujor ABA që ka nisur në qëndrën Rajonale për Autizmin në Farkë për profesionistët e rinj.

Çertifikohen 23 profesionistë të rinj në Qëndrën Rajonale për Autizmin Farkë.

Çertifikohen 23 profesionistë të rinj në Qëndrën Rajonale për Autizmin Farkë.


23 profesionistëve të rinj nga vendi dhe Rajoni përmbyllën me sukses trajnimin 3 mujor më qëndrën Rajonale për Autizmin në Farkë .

Kandidatet e përzgjedhur pas dy fazave siç ishin ajo e testimit në nivel profesional dhe gjuhës angleze dhe intervistave të strukturuara balle për ballë , finalizuan një ditë më parë në Qëndrën Rajonale për Autizmin në Farkë, kursin tremujor mbi Metodën e Analizës së Sjelljes së Aplikuar ose siç njihet ndryshe ABA.


Kështu Qëndra Rajonale për Autizmin, e cila është kthyer në model ekselence përsa I përket përcjelljes se metodave dhe praktikave më të avancuara në fushën e terapisë për spektrin e Autizmit, aftësoi 23 kandidatët që ndoqën këtë kurs, për të punuar me fëmijë që vuajnë nga çregullimi I spektrit autik.


Trajnimi nuk ishte I bazuar thjesht mbi baza teorike por edhe praktike. Trajnimi praktik ishte ndërtuar në mënyrë të atillë, ku çdo terapist i Qëndrës Rajonale për Autizmin në Farkë përfshiu në seancat terapeutike nga një kandidat pjesëmarrës në trajnim.Koha e vëshgimit në një seance terapeutike ishte minimalisht 7 orë çdo javë, madje pjesmarrësve j’u dha mundësia të punonin në mënyrë të supervizuar nga terapisti përkatës edhe më fëmijët në proces terapie.


Gjatë ceremonisë së çertifikimit të profesionistëve të rinj si logoped ,edukatorë special, psikologë, etj, Presidentja e Fondacionit Fëmijët Shqiptar Dr. Liri Berisha u shpreh e kënaqur që Qendra po ju jep këto mundësi aftësimi terapistëve të rinj që sa vijnë dhe shtohen në numër, dhe për më tepër atyre nga rrethet, për t’ju ardhur kështu në ndihmë atyre prindërve që këto lloj shërbimesh I kanë larg.


Një grupim shumë I veçantë në këtë kurs ishin ata nga Kosova, ku 5 profesionistë të shoqatës “Autizmi” kanë një qëndër të vogël në vendin e tyre për fëmijët në spektër të autizmit dhe janë në hapat e parë të ngritjes së shërbimeve. Ata theksuan se ky lloj kursi ju dha atyre vlerat e vërteta profesionale dhe për ta kjo ishte një gjë shumë e rëndësishme.


Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi tre mujor, gjatë pajisjes me çertifikatën e vlerësimit, falenderuan stafin e qendrës për përkushtimin dhe mundësitë e ofruara, duke u shprehur se pamvarësisht zotërimit edhe më herët të disa njohurive bazë në këtë fushë, hyrja në mardhënie të drejtpërdrejta me fëmijët në këtë qëndër, I kishte rritur shumë profesionalisht duke përsosur aftësitë e tyre terapeutike. Ata verësuan faktin se ky lloj trajnimi nuk ishte I ngjashëm me morinë e trajnimeve të hasura rëndom, pasi gjatë gjithë kohës ishin ndjerë nën presionin që çdo gjë duhej të bëhej saktë dhe me shumë përgjegjësi.


16 Tetor 2015

Denada, mamaja Emilisë, sfidon Autizmin e së bijës duke sjellë në jetë djem binjakë në ditën ndërkombëtare të Autizmit.

Denada Çapi :Autizmi nuk është tragjedi, injoranca po!