Bordi

Vendimarrjet e Fondacionit te Fëmijëve Shqiptar funksionojne mbi bazen e nje Bordi Drejtues me kontribut vullnetar, te cilet perfaqesojne pozione drejtuese ne institucione te ndryshme.

Dr. Liri Berisha – Kryetare e Bordit
Elisabeta Gjoni – Anetare
Elvana Hana – Anetare
Genc Boga – Anetar
Eleni Nastas – Anetare
Engjellushe Kozumi – Anetare
Flutura Kola – Anetare
Ariel Çomo – Anetar, pa të drejtë vote.

Stafi Ekzekutiv

Menaxhere Finance – Znj. Erida Muka
Koordinatore – Znj. Ariela Shingjini

Gjithashtu, Fondacioni here pas here, e mbeshtetet veprimtarinë e tij dhe ne këshillat e meposhtem profesional:

Këshilli Mjekesor
Këshilli Ligjor Financiar
Këshilli i Biznesit
Këshilli i Marëdhënieve të Bashkëpunimit dhe PR

Pjesë e rëndësishme eshte dhe kontributi i bashkëpuntoreve e vullnetarëve te Fondacionit.