Profesionstë nga Shkupi vizitë studimore në qëndrat e Autizmit.

Profesionstë nga Shkupi vizitë studimore në qëndrat e Autizmit.

26 mësues, terapistë dhe edukatorë të specializuar në edukimin e fëmijëve me nevoja të veçanta nga Shkupi I Maqedonise ishin mysafirët e radhës të Qëndrave Rajonale për Autizmin në Farkë dhe Sauk.

Ekipi, pjesë e shkollës fillore speciale “Zlatan Sremce” në Shkup , në vashdën e vizitave studimore të ndërrmara në vendet e Rajonit, vendosi që këtë vit të vijë në Shqipëri.

Grupi i mësuesve dhe terapsitëve janë pritur nga Presidentja e Fondacionit Fëmijësh Shqiptar Dr.Liri Berisha e cila I njohu vizitorët me përpjekjet e Fondacionit në drejtim të mbështetjes së fëmijëve me çregullim të spektrit autik duke ndarë bindjen se ka ende shumë për të bërë.

Dr. Ariel Çomo u shpjegoi profesionistëve nga Shkupi organizimin klinik të qëndrave me qëllim njohjen e përmbajtjes së aktiviteteve dhe shërbimeve që kryhen në to. Dr. çomo tha se metodat dhe praktikat e instaluara në këto qëndra janë pjesë e standarteve më bashkëkohore të sjella nga Fondacioni falë bashkëpunimeve me Organizata Ndërkombëtarë në fushën e Autizmit .

Grupi i profesionistëve nga Shkupi asistoi edhe në çeljen ceremonisë zyrtare të trajnimit 3 mujor ABA që ka nisur në qëndrën Rajonale për Autizmin në Farkë për profesionistët e rinj.