Katër terapiste të Qëndrave të Autizmit 1& 2 në Kuvajt për formim profesional.

Të rritur më autizëm në Kuvajt punonin si mësues, sekretarë, punues qilimash, zdrukthtarë , kushinierë etj

Me përshtypje të rralla dhe aspak të hamendësuara më herët , janë kthyer nga Qendra Kuvajtiane për Autizmin katër terapiste të Qendrave Rajonale për Autizmin 1&2 .

Në një trajnim dy javor mbi trajtimin, edukimin dhe aftësimin teorik dhe praktik të përsonave me çregullim të spektrit të Autizmit , katër terapistet Enkelejda Zelaj, Dajana Bejko, Ola Minxhozi dhe Elisa Mino sollën me vete një eksperiencë të vyer për qendrat tona.

Modele pune shume efikase, mësim të struktuara në filozofinë REACH, vëzhgim të mësimeve në klasa, vrojtim direkt të terapisë okupacionale të studentëve me autizëm si dhe ndjekje nga afër të workshopeve ku këta studentë punonin punë druri, qëndistari , thurje qilimash etj – ishin këto disa nga momentet kyçe të ditëqëndrimit aktiv në Qendren Kuvajtiane të Autizmit, të cilat janë përkthyer nga terapistet si horizonte të reja edhe për qendrat tona të Autizmit.

Enklejda Zelaj: Ky trajnim sjell risi të reja në trajtimin e fëmijëve të rritur dhe te adulteve në Qendrat tona, për këtë grup moshe ne kishim nevoja emergjente për ndërhyrje.

Profesionalizmi , qetësia , serioziteti, durimi dhe përkushtimi i stafit të mesuesve dhe drejtuesve ne Qendrën e Autizmit në Kuvajt ishte i dukshem. Jam emocionuar tek shikoja adulte me auizëm që ishin mësues, sekretarë, punues qilimash, zdrukthtarë , kushinierë e aftësi të tjera , të zhvillonin aftësi praktike e të ishin të pavarur përgjatë aktiviteteve funksionale të së përditshmes.

Ola Minxhozi : “Përtej leksioneve, pata mundesinë që të shikoj klasa ku zhvilloheshe mësimi me disa nxënës në klasë. E gjithë puna që zhvillohej në shkollë, ishte e strukuruar dhe bazohej tek nxitjet vizuale. Ata nuk donin që të sfidonin nxënësit e tyre. Ata i ndihmonin ata nepërmjet fotove (figurave, simboleve apo fjalëve të shkruar) dhe përdorimit të tabelave të ndryshme me foto, kështu nxënësit ndiheshin më të qëtë sepse e dinin se ku do të shkonin dhe se cfarë do të ndodhte.E gjithë shkolla përdorte kete metodë dhe foto të ndryshme apo tabela ishin të pranishme kudo në shkollë.

Dajana Bejko : E gjithë mënyra se si puna ishte e organizuar na dha edhe ne mundësinë për të hapur horizonte të reja edhe për qëndrën tonë. E gjithë filozofia e tyre e të mësuarit (REACH), janë mundësi të reja për tu eksploruar dhe për tu bërë pjesë e punës sonë.Mbeta shumë e imresionuar kur më thanë se disa nga mësuesit e fëmijëve ishin ish student të kësaj shkolle të madhe. Ata ishin rritur prej vitesh në qëndër dhe kishin mundësi që tashmë të ishin mësuesit dhe udhërrëfyesit e fëmijëve të tjerë më të vegjël.

Elisa Mino: Sfida jonë për Qendrat Rajonale për Autizmin tani është të strukturojmë mënyrat e implementimit të ketyre tekinikave që pamë në këtë qender.Koha e shpenzuar në kë qender ishte në funksion të plotë të njohurive dhe atësive të reja.

Ky trajnim u bë i mundur nga Ministria punëve WAQF dhe Fondacioni shtetëror kuvajtian WAQF. Qendra Kuvajtiane e Autizmit është themeluar në 1994 nga Dr. Samira Al-Saad dhe drejtohet njekohesisht prej saj. Po ashtu dr. Samira Al Saad eshte edhe Zv.presidente e organizatës botërore për Autizmin.

Çertifikohen 23 profesionistë për metodën ABA.

23 profesionistëve të rinj nga vendi dhe Rajoni përmbyllën me sukses një trajnim 3 mujor më qëndrën Rajonale për Autizmin në Farkë mbi metodën Metodën e Analizës së Sjelljes së Aplikuar ose siç njihet ndryshe ABA.

Trajnimi nuk ishte I bazuar thjesht mbi baza teorike por edhe praktike. Trajnimi praktik ishte ndërtuar në mënyrë të atillë, ku çdo terapist i Qëndrës Rajonale për Autizmin në Farkë përfshiu në seancat terapeutike nga një kandidat pjesëmarrës në trajnim.Koha e vëshgimit në një seance terapeutike ishte minimalisht 7 orë çdo javë, madje pjesmarrësve j’u dha mundësia të punonin në mënyrë të supervizuar nga terapisti përkatës edhe më fëmijët në proces terapie.

trajnimi-aba-tremujorGjatë ceremonisë së çertifikimit të profesionistëve të rinj si logoped ,edukatorë special, psikologë, etj, Presidentja e Fondacionit Fëmijët Shqiptar Dr. Liri Berisha u shpreh e kënaqur që Qendra po ju jep këto mundësi aftësimi terapistëve të rinj që sa vijnë dhe shtohen në numër, dhe për më tepër atyre nga rrethet, për t’ju ardhur kështu në ndihmë atyre prindërve që këto lloj shërbimesh I kanë larg.

Një grupim shumë I veçantë në këtë kurs ishin ata nga Kosova, ku 5 profesionistë të shoqatës “Autizmi” kanë një qëndër të vogël në vendin e tyre për fëmijët në spektër të autizmit dhe janë në hapat e parë të ngritjes së shërbimeve. Ata theksuan se ky lloj kursi ju dha atyre vlerat e vërteta profesionale dhe për ta kjo ishte një gjë shumë e rëndësishme.

Kosovë 1 në 100 fëmijë me Autizëm.

Mbahet Konferenca për të drejtat e fëmijëve me Autizëm.

autizmi-kosove

Në Kosovë 1 në 100 fëmijë lind me autizëm. Shumë prej tyre mbahen të paekspozuar në shoqëri nga familjet e tyre ndërsa rastet që paraqiten nuk ndihmohen nga askush.Kjo gjëndje e fëmijëve me çregullim të spektrit autik u bë e njohur në konferencën “ Politikat nacionale në mbrojtje të të drejtave të personave me autizëm në Kosovë” organizuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë në Qeverinë e Kosovës dy ditë më parë në Prishtinë. Fondacioni Fëmijët Shqiptarë si I ftuar kryesor në panelin e diskutimeve u përfaqësua nga pikologia, Dr.Oriola Pampuri.

Dr.Pampuri solli në këtë koferëncë shëmbullin e Fondacionit si modelin më të mirë Rajon për trajtimin dhe zhvillimin e këtyre fëmijëve. Modeli I punës në këtë Fondacion, nëpërmjet Qëndrave Rajonale të Autizmit 1 dhe 2 , bazuar tërësisht në standartet shkencore të organizatës ndërkombëtare “Autism Speaks” tha znj. Papmuri, ka mundësuar që mbi 40 fëmijë të ndjekin shkollën ndërkohë që roli ndërgjegjësues I fondacionit ka bindur shumë familje të kërkojnë ndihmë sapo të shohin shenjat e para.Fale sensibilizimit sot është ulur edhe mosha e diagnostikimit të hershëm nga 3,5 vjeç që ka qënë disa vite më parë, në 1,5 vjeç.

Dr. Oriola Pampuri: “Arsimim I përbashkët, integrim më i shpejtë”

Në temën shkencore “ Arsimim I përbashkët, integrim më I shpejtë” që Dr. Pampuri relatoi në këtë konference,u theksua se Përfshirja është një besim që të gjithë nxënësit mund të jenë pjesë e arsimit të përgjithshëm. Filozofia e përfshirjes sipas Dr. Pampurit redukton dyjëzimin mes sistemit arsimor special dhe atij të përgjithshëm.Studimet tregojnë që falë përfshirjes së fëmijëve autikë në shkolla publike me praninë e një terapisti, në klasë fëmija përvetëson një përmirësim të sjelljes verbale dhe sociale. Fëmijët Autik, kanë një potencial për tu përmirësuar aq sa edhe fëmijët e tjerë. Duke përdorur strategjitë e duhura, shumë prej tyre shfaqin një përmirësim të dukshëm në një mjedis të tillë.

Kryetari i Shoqatës së Autizmit Cenë Krasniqi : “fëmijët me autizëm nuk kanë mbështetje”.

“Shoqëria duhet me ditë që nëse punojmë me ta në fëmijëri, ata mund të bëhen kontribues të kësaj shoqërie, mund të bëhen të pavarur dhe të kontribuojnë për këtë shoqëri, por nëse nuk i bëjmë dhe nëse nuk punojmë me ta në këtë fazën e rinisë ata do të jenë krejt kohën barrë e kësaj shoqërie dhe në të ardhmen duhet me qelë shumë qendra për strehimin e tyre ose dihet mi lanë rrugës të bredhin mos të them pa ndonjë mbështetje fare”, tha Krasniqi.

Konferenca për autizmin kishte për qëllim nxjerrjen e nevojave për të prekurit me autizëm dhe adresimin e tyre në institucionet shtetërore në mënyrë që të krijohen politika në mbrojtje të qytetarëve me këtë dukuri.

Ndriço Blu për Autizmin – 2 Prill 2016

Ndriço Blu për Autizmin – 2 Prill 2016


Fushata Ndriço BLU për Autizmin – 2 Prill 2016

Fushata Ndriço BLU për Autizmin – 2 Prill 2016


Autizmi 2016 – Na mbështesni Sot, të jemi të pavarur Nesër.

Autizmi 2016 – Na mbështesni Sot, të jemi të pavarur Nesër.


Zonjat e Para të trupit diplomatik vizitojnë Qëndrat Rajonale të Autizmit

Zonjat e Para të trupit diplomatik vizitojnë Qëndrat Rajonale të Autizmit


Zonjat e Para të trupit diplomatik të akredituar në Shqipëri dhe zonja Nishani vizitojnë Qëndrat Rajonale të Autizmit 1 & 2.

Fëmijë në spektër të Autizmit u dhurojnë flamujt kombëtar të punuar nga vetë ataNë vazhdim të muajit të ndërgjegjësimit të Autizmit, Qendrat Rajonale 1 dhe 2 (në Farkë dhe Mjull-Bathore, Sauk,) kanë mirëpritur sot 4 gra ambasadore dhe bashkëshortet e ambasadorëve të akredituar me mision diplomatik në vendin tonë. Të shoqeruara nga zonja e parë e vendit znj. Odeta Nishani, përfaqesueset e trupit diplomatik janë pritur nga presidentja Fondacionit Fëmijët Shqiptarë Dr. Liri Berisha dhe stafi i Fondacionit.Zonjat e para të trupit diplomatik të akredituar në vendin tonë janë njohur me qendrat e autizmit , shërbimet terapeutike që ofrohen aty si dhe me modelet e organizimit të punës së ngritur.

Një moment prekës dhe emocionues për këto zonja ishte marrja si dhuratë e flamujve te tyre kombëtarë , punime artizanale nga duart e fëmijëve me çrregullim të autizmit nën asistencën e terapistëve. Këto punime kanë shërbyer jo vetëm si fokus terapie për këta fëmijë por edhe si model pune integrimi.Dr. Liri Berisha u përcolli zonjave të para një shpjegim të shkurtër mbi këtë çrregullim, mundësitë që ekzitojnë për rehabiltimin e tyre si dhe avantazhet e ndërhyjres së hershme.

Ndërmjet të tjerash ajo u shpreh:

“Solidarizohemi me këta prindër që vuajnë gjithë jetën. Solidarizohemi duke u dhënë shpresë , besim, duke u dhënë kurajo se ata nuk janë vetëm por kanë njerëz që I kthejnë sytë edhe nga dhimbja e tyre.Në jetë fëmijët vijnë të gjithë si ëngjëj. Janë shumë të dashur për familjet e tyre, të mezipritur, krijojnë dashuri dhe gëzim, atmosferë krejt të veçantë. Por jo të gjithë janë të njëjtë. Disa vijnë në jetë dhe vrapojnë shumë shpejt, kapin finishin të parët, disa të tjerët janë në karroca, siç janë tetraplegjikët dhe paraplegjikët,dikush ndërton atë që ka projektuar dikush tjetër, kurse në këtë qëndër ka fëmijë që vuajnë çregullimin e spektrit autik.Një shoqëri është e civilizuar atëherë kur të gjithë pjestarët janë pjesë e saj dhe punojnë për këtë shoqëri.Autizmi nuk edhte sëmundje.Autizmi nuk do ilaçe.Autizmi mund të prekë këdo. Dhe logo e Fondacionit tonë është “Autizmi nuk zgjedh”. Puna më e madhe e jona është ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi I gjithë shoqërisë ti kthejë sytë dhe zemrat përpara kësaj dhimbje të madhe që e ka emrin Autizëm”.Në fund përfaqësueset e trupit diplomatik ndoqën me shumë interes  dokumentarin ” Na mbështesni SOT, të jemi të pavarur NESER”.


T’i mbështesim Sot, që të jenë të pavarur Nesër!

T’i mbështesim Sot, që të jenë të pavarur Nesër!

Një dekadë me parë pothuajse të gjithë kemi qënë të pa informuar ndaj fenomenit të Autizmit që heshturazi prekte fëmijët, që mbyllte e invalidizonte shpirtërisht e fizikisht familje të tëra e që stigma e ndjenja e fajit i detyronte të bënin pikërisht atë që nuk duhej në emër të dashurisë prindërore – heshtjen dhe fshehjen e fenomenit.Ndjenja e dhimbjes pasigurisë, frikës, shkatërrimi ekonomik përballja me të panjohurën, jetonin së bashku me një shoqëri të pa informuar që jo vetëm nuk e njihte fenomenin, por as e pranonte atë e si rrjedhojë as nuk dinte se si duhet të ndihmonte.Sot kjo i takon një të shkuare jo të largët, por përsëri jemi larg asaj që duhet e kërkohet.

Vite me parë nuk kam menduar se në një hark kohor kaq të shkurtër do mund të realizonim një progres që me krenari e gjykojmë të veçantë ashtu sikurse me shumë realizëm jemi të bindur sa shumë të tjera mbeten për t’u bërë.

Hapja në datën 2 Prill, Ditën Ndërkombëtare të Autizmit të qendrës terapeutike për Autizmin në Kukës, i dha fund dilemave tona seTirana do mbetej oazi i vetëm për një numër të kufizuar fëmijësh, duke dhënë shpresa e mbështetje tek prindërit. Modeli i punës në Tiranë përdoret dhe në qëndra të tjera si Korçë, Elbasan, Strugë etj. Stafi që do të ofrojë trajnimin për terapistët e qendrës së Kukësit do të jetë i përgatitur nga një grup i trajnuar profesionalistësh nga organizata më e madhe “Autism Speaks”.


Parametrat e shërbimit do të konsolidohen gradualisht me metoda e praktika që bëhen në Tiranë të ndihmuara nga specialistë të fushës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për herë të parë pas një periudhe dy vjeçare Fondacioni Fëmijët Shqiptarë në bashkëpunim me studiues të Universiteteve Amerikane arriti të përgatisë një DVD që iu mëson prindërve në mënyrë graduale hap pas hapi si të punojnë me fëmijët e tyre. Shumë shpejt kjo DVD do të mbërrijë në familjet më të largëta si një program terapeutik autodidakt për prindërit që nuk mund të frekuentojnë qendrat.

Kjo DVD do të shoqërohet me librat përkatës pas testimit që po bëhet nga personalitete të shquara të fushës në ambientet akademike amerikane. Ky studim u shtri në disa rrethe si Tiranë, Elbasan, Korçë, Berat.

Ndërsa tashmë bibliotekës i shtohet libri shumë i rëndësishëm i cili u realizua pak muaj më parë “Përmbledhje me informacione dhe këshilla për 100 ditë”. Libër që do të instruktojë jo vetëm prindërit por të githë ata që do të merren me këtë çrregullim. Ky libër vjen pas përkthimeve të librave të domosdoshëm për prindërit, edukatorët, mësuesit e terapistët.


Fondacioni në vijim të botimive, filloi këtë vit botimin e një cikli librash për fëmijët e këtij spektri që do i ndihmojnë ata të vënë në jetë procese të rëndësishme e të domosdoshme. Ky cikël fillon me higjenën e gojës, proces ky sa i domosdoshëm por dhe i vështirë për të gjithë fëmijët. Në fillim të këtij viti Fondacioni ngriti për herë të parë shërbimin dentar për fëmijët e Qendrave Rajonale për Autizmin në Tiranë. Kjo sepse këta fëmijë ndryshe nga të tjerët e kanë të vështirë qasjen e këtij shërbimi dhe për t’i asistuar në sëmundejt dentare, shërben shumë terapia me ta. Studimet kanë treguar që për të zvogëluar sjelljet fobike që shfaqin këta fëmijë në trajtimin e dhëmbëve duhen aplikuar proçedura të studiuara, prandaj në sugjerojmë dhe propozojmë ngritjen e disa pikave për shërbimin dentar të fëmijëve me autizëm ku Fondacioni është i gatshëm të ofrojë mbështetjen terapeutike të stafit që do t’i shërbej këtyre fëmijëve. Sot këta fëmijë enden nga njëri kabinet në tjetrin për të marrë shërbimin, pasi stomatologët e kanë shume të vështirë të bashkëpunojnë me këta fëmijë.

Me specialistë të fushës pas një studimi serioz Fondacioni Fëmijët Shqiptarë arriti të realizojë skemën e kostifikimit të terapisë se Autizmit. Studimi prej më shumë se një viti i është dorëzuar Ministrisë së Shëndetësisë me shpresën e studimit dhe zbatimit sa me të shpejtë.

Bashkepunimi me ‘Autism Speaks” është një fat i jashtëzakonshëm për komunitetin e autizmit në Shqipëri, por dhe në rajon. Bashkëpunimi me këtë organizatë të fuqishme ndikoi në themelimin në Tiranë të “Rrjetit të Autizmit për Evropën Juglindore”, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, ku Fondacioni Fëmijët Shqiptarë luan rolin e sekretariatin për këtë network.


Shërbimeve të ofruara në Qendrat Rajonale për Autizmin të hapura nga Fondacioni Fëmijët Shqiptare sot me krenari themi se rreth 40 fëmijë kanë mundur të kapin strukturat e sistemit publik e atij privat, duke qënë të barabartë e të gjithëpërfshirë me bashkëmoshatarët e tyre. Kjo ëndër gati e paprekshme nga familjaret e tyre, sot tingëllon e zakonshme në sytë e gjithë publikut. Mijëra orë terapie, durim, sakrificë, sot përkthehen në orë dije dhe integrimi.

Por ende mbetet shumë për të bërë në drejtim të ofrimit të këtyre shërbimeve. Dyert e arsimit të jenë më bujare me këta fëmijë. Kopshtet dhe shkollat tona kanë shumë vështirësi për të qënë mikëpritese për fëmijët e këtij spektri, ndërkohë që fëmijët kanë shumë nevojë të integrohen me bashkëmoshatarët. Stigmatizimi dhe diskriminimi, në jo pak raste janë një barrierë lënduese për prindërit e familjarët. Ajo që sot dua të ngre dhe që do ishte me interes për të gjithë palët është formimi i rrjetit të mësuesve asistent, për t’u krijuar fëmijëve me këtë spekter mundësi lehtësuese edukimi e integrimi. Fondacioni Fëmijët Shqiptarë është I gatshëm të japë kotributin e tij për trajnimin e këtyre mësuesve, mbetet vetëm thirrja e ministrisë së arsimit dhe identifikimi i tyre.


Një problem i madh janë mungesat e statistikave zyrtare që vjen si rezultat i mungesës së strategjisë tonë kombëtare. Shpesh gazetarë, por dhe të huaj pyesin sa janë statistikat tuaja, pyetje kjo si shumë të tjera për shkak të shumë të panjohurave që ka ky fenomen, mbetet pa përgjigje. Nisma që morëm 3-4 vite më parë me shërbimet e shëndetit parësor për depistimin në disa poliklinika të Tiranës dha rezultate befasuese. Një fluks jo i zakonshëm prindërish u paraqitën në qendrat tona për vlerësim. Fëmijët që u diagnostikuan me çrregullime të spektrit autik hynë në rrugën e trajtimit, por kjo mbeti vetëm e lokalizuar. Mendoni çfarë efekti do kishte ky studim me fokus depistimin nëse do të shtrihej në gjithë sistemin parësor të vendit.


Kardhur koha që shoqëria të mos lëshoj vetëm pasthirrma mëshire dhe keqardhje, por të dijë që ka dhe detyra ndaj ketij fenomeni. Sot është momenti të shtrojmë dhe një pyetje tjeter, por për të gjithë ata që janë në moshë pune si i bëhet? A do vazhdojnë të jetojnë akoma këta prindër mes hallit se çdo bëhet me femijën tim kur une të mos jem më? Ky fenomen i dhimbshëm e i vështirë kërkon më shumë mund, njohuri e përkushtim prej shumë aktorësh.

Të bëhemi bashkë – thotë rezoluta e OKB për t’u përfshirë e për t’i dhënë shpresë kësaj shtrese, duke ndikuar nëpërmjet hartimit të ligjeve të buta në mirëqënien e tyre. Prandaj ne duhet të njohim të drejtat e fëmijëve me ketë çrregullim. Të vlerësojmë potencialet që ata kane dhe t’u japim shansin si gjithë fëmijëve për edukim, punësim dhe integrim.

T’u japim dorën SOT që të jenë të pavarur NESER !

Autizmi foli këtë vit nga Kukësi.

Autizmi foli këtë vit nga Kukësi.

Në ditën Ndërkombëtare të Ndërgjegjësimit mbi Autizmin u shpall projekti për rikonstruksionin e Qendrës Sociale të Bashkisë Kukës, bashkëfinancim I Programit për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal financuar nga Zyra e Bashkëpunimit Zviceran në funksion të fëmijëve me çrregullim të spektrit Autik.

Fondacioni Fëmijët Shqiptarë mbështetës në kompletimim e qendrës dhe trajnimit të stafit.

Autizmi foli sot në Kukës. Për herë të parë shtrirja e shërbimeve për fëmijët me çrregullim të spektrit autik do të jetë edhe veri të Shqipërisë duke e kthyer kështu Kukësin në të parin qytet që përqafon politikat sociale për këtë kategori jo vetëm në dimensionin human por edhe atë institucional.

Kryetari I bashkise Kukës z.Bashkim Shehu gjatë shpalljes se projektit për rikonstruksionin e kësaj qendre sociale tha se në qytetin e tij fenomeni I çrregullimit të spektrit autik është shtuar ndjeshëm vitet e fundit dhe numri I familjeve që kërkojnë ndihmë për trajtimin e fëmijëve të tyre me shërbime terapeutike të specializuara është rritur.

Sipas z.Shehu, Bashkia e Kukësit, Fondacioni Fëmijët Shqiptarë dhe Zyra e Bashkëpunimit Zviceran do të sjellin në parametra modernë këtë qendër për shërbime të standartizuara në programe akademike të çertifikuara ndërkombtarisht.

Dr.Liri Berisha në emër të Fondacionit Fëmijët Shqiptar përgëzoi Bashkinë Kukës për këtë nisëm dhe u shpreh e pakursyer në kontributin e Fondacionit për identifikimin e shërbimeve sociale që do të ofrohen, pajisjen me libra dhe metoda si dhe trajnimin e stafit që do të shërbeje aty.


Mjë mesazh drejtuar profesionistëve lokalë dhe prindërve të ardhur në aktivitet, Dr. Liri Berisha e vuri theksin në gjithëpërfshirjen e këtyre fëmijëve ne strukturat publike arsimore dhe në ofrimin e shërbimeve shëndetësore terapeutike pa pagesë. Integrimi I këtyre fëmijeve është investim për të ardhmen. Le t’u japim dorën sot , që të neser ata të jenë të pavarur- përfundoi znj.Berisha.