Autizmi 2016 – Na mbështesni Sot, të jemi të pavarur Nesër.

Autizmi 2016 – Na mbështesni Sot, të jemi të pavarur Nesër.