Autizmi foli këtë vit nga Ulqini

Mbahet Konferenca Rajonale për Autizmin.

Fondacioni Fëmijët Shqiptarë mbështet profesionalisht eventin.

Në Ditën Botërore të Autizmit , Ulqini mbajti një Konferencë Rajonale duke bërë bashkë jo vëtëm përfaqësues nga Shqipëria, por edhe nga Kosova e Mali I Zi.

Organizatorja e kësaj konferenca mjekja Zylfie Duraku, njëherësh edhe kryetare e Shoqatës “Anima “, pasi falenderoi dr.Liri Berishën për mbështetjen profesionale të këtij eventi me pjesmarrjen dhe ligjëratat e profesionistëve të Qëndrës Rajonale për Autizmin në Farkë tha se fëmijët autik të Malit të Zi dhe prindërit e tyre ballafaqohen me probleme e sfida të    mëdha.

Në fjalën e saj Dr. Duraku tha: “Ne shqiptarët e Malit të Zi kemi edhe një vështirësi tjetë , siç është barriera  gjuhësore. Fëmijët tanë nuk mund të vlerësohen dhe trajtohen në  gjuhën shtetë rore por atë  amë tare pasi këta fë mijë  kanë  probleme komunikimi dhe vlerë simi I tyre në  gjuhën tjetër është  I pamundur. Për këtë  arsye prindërit kryesisht detyrohen të  shkojnë  në  Tiranë  apo Prishtinë  për diagnostikimin e fëmijëve të  vet, por siç e dimë  këtë  mundë si nuk e kanë  të  gjithë. Rjedhimisht ne kemi nevojë  për mbështetje nga të  tri qëndrat”.

Znj.Duraku I kërkoi dr.Liri Berishës mundësinë  për edukimin edhe kualifikimin profesional të terapistë ve të  Ulqinit dhe hapjen e një  qëndre të  re diagnostikuese dhe terapeutike ne Shkodër edhe për fëmijët shqiptarë  të  Malit të  Zi.

Dr.Liri Berisha në  fjalë ne saj dha mesazhe të  forta pë r prindërit të  cilët duhet të  luftojnë  me të  gjitha më nyrat pë r të  mbë shtetur fë mijë te tyre dhe të  mos lejojnë  paragjykimet të  gjunjë zohen e të  dorë zohen . Ajo foli për shenjat e  para të  Autizmit, për momentet e vështira të  përballjes më  të  në  familje si dhe për fillimin e terapisë .

Dr.Liri Berisha, nisur nga prezanca e shumë  pridnërve me fëmijë  autik në  sallë , foli edhe për vaksinën e MMR, e cila akuzohet nga prinderit sot si shkaktare e autizmit. Ajo I pëcolli një  mesazh të  qartë  prindërve se pa vaksina, njerzimi do të  ishte shfarrosur nga së mundje të  rënda ngjitëse. Sipas studimeve shkenocre të  kryera deri më  tani nuk është  provuar asnje lidhje mes autizmit dhe vaksines – u shpreh ajo.

“Polemika jo të pakta kanë   shkaktuar vaksinat, shpikja e të   cilave për dekada ka shpetuar njerëzimin nga sëmundje epidemike me një morbozitet e mortalitet të  lartë. Në qëndrimin ndaj vaksinave sot ka disa këndvështrime

Personalisht unë e shoh në këndvështrimin e një mjekeje dhe e konsideroj fillimin e përdorimit të   vaksinës si revolucion. Dhe këtë   konstatim e them jo sot, e nisur nga mosha ime dhe praktika e gjatë   mjekësore, por që   në   ditët e para të   punës time si pediatre kur shefat tanë   na detyronin ta fillonim ditën e punës  jo në   pavion, pranë  shtratit të   fëmijës,  por në  morg. Nuk kishte gjë   më   tronditëse dhe shokuese kur shihnim se si pertusi, meningiti, fruthi, poliomieliti, tetanozi apo sëmundje të  tjera pamëshirë  kishin marr ë   jetët e fëmiëve të   vegjël që   deri një   ditë   më   parë  i kishim në  duart tona e i kuronim vetë  . Ndërsa sot në   saj të  vaksinimit, jonë vetem studentët, por as mjekët e pas brezit tim nuk hasen me këto trauma, nuk i njohin këto së  mundje. (vecse në  libra) dhe kjo falë  mrekullisë  së  vaksinave.

Të  gjitha nënat kudo  në botë  hezitojnë   dhe kanë  frikë . Edhe unë , jo më si mjeke, por në pozicionin e nënës e shumë shpesh të  gjyshes kam hezituar dhe me duket deri diku edhe e frikshme injektimi në  dy muajt e parë  të  jetë si 7  apo 8 vaksinave. Por kur vihesh përpara epidemive me vdekshmëri të lartë  apo komplikacione të   rënda dhe mbi të  gjitha kur e di se ka një   shpëtim që  është  vaksina, nuk mendoj se nëna do të   pres pasojat e mosbërjes se vaksinës. Në këto momente që flasim jepen njoftime se raste me fruth, që  është   nj ë nga sëmundjet më  ngjitëse e me komplikacione nga më  të rëndat me vdekshmëri të   lartë,  kanë   filluar në  disa shtete të  Europës dhe pikërisht vaksina që i mbron fëmijët nga kjo semundje, frika jonë e ka futur në grupin e vaksinave që  akuzohen se japin autizëm.

Shqetësimi i nënave ka mbushur konsultoret. Ato kërkojnë me insistim vaksinimin e fëmijëve pikërisht me vaksinën që e kanë refuzuar deri me tani. Pra, vaksinat janë të  domosdoshme dhe duhen bërë  në  moshen e caktuar”.

Dr.Liri Berisha I përcolli audiencës edhe një  lajm të  mirë  në  lidhje me fëmijët shqiptarë  me autizëm të  Ulqinit. Shumë  shpejt, në  muajt në  vashdim , Fondacioni fëmijët shqiptarë  do të  mbë shtesë  në  ngritjen logjistike të  një  që ndre të  re diagnostikohe dhe terapeutike në  Shkodër e cila do të  ketë  karakter rajonal. Fondacioni do të  trajnojë  stafin e terapsitë ve që  do të  punë sohen aty si dhe do të  pajis ambjentet e kësaj qëndre me materialet e domosdoshme për terapi siç jane librat dhe metodat.

Në  konference mbajtën referime shkencore edhe 4 përfaqësues të  Fondacionit fëmijët shqiptarë , Dr. Ariel Çomo, Juliana Esaj, Prof. Oriola Pampuri si dhe psikologia Eleana Naçi