Çertifikohen edhe 42 profesionistë të tjerë në përdorimin e metodës ABA.

Vashdon misioni I përgatitjes së kapaciteteve njerzore në ndihmë të fëmijëve me autizëm.

Fondacioni Fëmijët Sjqiptarë çertifkoi sot edhe 42 profesionistë të cilët u trajnuan gjatë vitit 2016 në dy kurse kualifikimi. Ata vinin nga Kosova, Maqedonia dhe rrethe të ndryshme të Shqipërisë.

Ky çeritikim I dedikohet kuaifikimit të dijeve për një përiudhë tre muajore studimore në Qendren Rajonale për Autizmin në Farkë për një nga metodat më të avantazhuara sot në trajtimin e Autizmin , metoda ABA, ose siç njihet ndryshe , analiza e sjelljes se aplikuar) si mjet për të përmirësuar aftësi të caktuara te fëmijët me Çrregullim të Spektrit të Autizmit ( CSA).

Në ceremonië e shpërndarjes së çertifikatave asistoi drejtuesja e Fondacionit Dr. Liri Berisha si dhe drejtuesi klinik I qendrave të autizmit Dr. Arierl Çomo.

Dr.Liri Berisha e vlerësoi këtë process një fat të madh për fëmijë me autizëm pasi falë formimit të më shumë profesionistëve shtohen edhe mundësitë e trajtmit terapeutik për fëmijët me këtë çregullim.

Ajo e vlerësoi bashkëpunimin e fondacionit me ministritë e shëndetësisë, të punës dhe atë të çështjeve sociale si tejet të rëndësishëm pasi I jep seriozitetin e duhur këtyre çertifikatave.  Duke I urur suksese në misionet e tyre, Dr. Liri Berisha premtoi vashdimësi në bashkëpunim për çdo nevojë profesionale që ata do të kene.

Dr.Ariel Çomo mori mendime të ndryshme nga profesionistët në lidhje me perfeksionimin e këtyre trajnimeve nisur nga eksperiencat dhe realiteti I tyre profesional.

Nga kjo nisëm përfituan edhe disa profesionistë që filluan menjëherë punë si terapistë në qendrën e hapur vitin e kaluar në Prishtin dhe Prizren.

Fondacioni Fëmijët Shqiptar asistoi ne formim profesional edhe ekipin e qëndrës së Korces.

Të çertifikuarit përeç metodoës ABA, njohin tashmë edhe Programin Edukativ Individual (IEP) dhe instrumentat vlerësues për të identifikuar dhe analizuar Sjelljet Problematike të paraqitura tek fëmijët.