HidroterapiaTERAPIA E UJIT NE QENDREN RAJONALE TE AUTIZMIT

Perdorimi i terapise se ujit per femijet me crregullime te spektrit autik eshte pjese e terapive okupacionale qe synon funksionimin sa me te mire te femijes ne aktivitete te perditshme pasi jep rezultate pozitive ne motoriken globale, ndjeshmerine, aftesite sociale e komunikuese dhe konjicionin ne pergjithesi.

Perfitimet e terapise se ujit per femijet me crregullime te spektrit autik mund te permblidhen:

1. Problematika sensoriale (te ndjeshmerise): femijet me autizem paraqesin veshtiresi te konsiderueshme sensoriale. Trupi, nen nje temperature dhe trysni uji te pershtatshme, rrit aftesite e vetkontrollit. Mjaft kliniciste raportojne nje rritje domethenese te tolerimit te prekjes si pasoje e terapise se ujit.
2. Motorika globale: uji ne temperature te pershtatshme redukton kontraktimet dhe ndihmon ne relaksimin muskular. Aktivitete te mireorganizuara ujore e ndihmojne femijen te administroje kufijte trupore si dhe te koordinoje e rregulloje forcen trupore. Jane aktivitete qe ndikojne ne reduktimin e hiperakivitetit duke rezultuar ne aftesine perqendruese mbi detyrat e mepasme. Mjaft kliniciste raportojne reduktim te hiperaktivitetit, rregjim gjumi e ushqyerje te permiresuar prej terapise se ujit.
3. Aftesite sociale: permiresohen nepermjet sesioneve ne grup. Konkluzione klinike flasin per efekt mjaft te mire ne shtimin e kontaktit sy-me-sy, shtimit te vetebesimit dhe perfshirjen ne marredhenie nderpersonale.
4. Aftesite konjitive: sesionet individuale ndikojne qe femija me autizem te permiresoje vemendjen, perqendrimin, kontrollin e impulsive dhe aftesine per te ndjekur instruktimin.
5. Time Task completion: klinicistet ofrojne nje tablo mjaft positive ne ndikimin e terapise se ujit ne kete drejtim.Pishina mund te ofroje nje vend mjaft te pershtatshem edhe per femije te cilet kane veshtiresi te theksuara te te shprehurit.
6. Perllogaritja e riskut: pishinat publike jane vende qe ofrojne mjaft rrisqe per femijet autike dhe kerkojne supervision intensiv edhe per terapistet me te kujdesshem. Ekspozimi i femijeve autike ne terapine e ujit ofron mundesine e shtimit te familiarizimit te tyre me ujin, notimin, kujdesin per veten e per te tjeret.

Modelet e terapise se ujit per femijet autike

Plani i nderhyrjes ne terapine e ujit hartohet te ndikoje ne nje numer objektivash: fizike, sociale, konjitive, te komunikimit dhe vokacionale.
1. Sesionet individuale: femijet perfshihen ne sesione individuale derisa te jene permiresuar marzhi i vemendjes, perqendrimi, kontrolli i impulsive, tolerimi i frustrimit, zotesia per te ndjekur instruksionet dhe aftesite ne kontrollin e rrisqeve.
2. Sesionet ne grup: synojne aftesi specifike sociale te perfshirjes e nderveprimit me te tjeret, objektet dhe nderveprimin ne lojrat sfiduese e garuese.

Pishina ne QRASH

Objektivat e funksionimit:

Te ndertoje modelin e pare te terapise se ujit per femijet autike ne Shqiperi(ndoshta edhe me gjere) si nje modalitet mbeshtetes i rendesishem ne terapine bazuar ne Analizen e Sjelljes;
Te fuqizoje sherbimet rehabilituese per semundjet/crregullimet e neuro-zhvillimit ne Shqiperi per moshat feminore;
Te sherbeje si qender edukative per terapistet e sherbimeve rehabilituese ne Shqiperi e sidomos per studentet e fushave respektive.

Perfituesit e ketij sherbimi do te jene:

  • Femijet ne spektrin e crregullimeve autike qe marrin aktualisht sherbime terapeutike ne qender
  • Femije ne spektrin e crregulimeve autike qe referohen apo diagnostikohen ne qender
  • Femije me probleme te ndryshme te neurozhvillimit te cileve u eshte rekomanduar fizioterapi dhe synojne terapine e ujit si nje forme efektive.

Programi i Hidroterapisene Qender ka keto qellime:

  • Kordinimi i frymemarjes dhe frymenxjerrjes.
  • Perceptimi i trupit ne teresi ne raport me ujin
  • .Bashkerendimi i levizjeve ne uje.
  • Mundesimi i qendrimit mbi uje.

Hidroterapia, duke mundesuar mesimin e reflekseve te mesiperme, ushtron dhe stervit muskujt e trupit ne teresi.
Kohezgjatja e nje seance hidroterapie shkon nga 50-60 min, brenda kesaj kohe perfshihet pergatitja per te hyre dhe per te dale nga uji (zhveshja dhe veshja e femijes do te realizohet nepermjet nje asistenteje).
Ne hidroterapi ushtrimet fillojne me 5-10 min mesimi i frymemarrjes dhe frymenxjerrjes ne uje, pastaj vendosim sende te ndryshme si tuba sfungjeri, rrathe sfungjeri, etj dhe motivojme femijen te luaje me to qe te realizojme qellimin e dyte, per kete nevoiten rreth 10 min. Me pas me ane te brezit te notimit apo mbajtjes se femijes me duar veme ne zbatim qellimin e trete gje per te cilen nevojiten rreth 10 min te tjera dhe ne fund ne forme loje i leme femijet te levizin ne uje qe te perceptojne ndryshimin qe ka me te ecuren ne toke duke synuar realizimin e qellimit te katert.

Pershkrimi per siper eshte nje ore e zakonshme hidroterapie, por ne varesi te femijes, karakteristikave individuale, moshes dhe gjinise dhe gjendjes emocionale behen pershtatje gjate terapive.

Per informacione te metejshme: + 4 230 8110 dhe + 4 230 8111, si dhe www.albanianchildren.org