Na Kontaktoni


1. Fondacioni Fëmijët Shqiptarë:

Email: info@albanianchildren.org

Website: www.albanianchildren

Facebook: Fondacioni Femijet Shqiptare

Google+ : Fondacioni Femijet Shqiptare

Youtube: Fondacioni Femijet Shqiptare

Tel/Fax Zyra Qendrore +355 4 2270663

Adresa: Rruga “Deshmoret e 4 Shkurtit”, Pall nr. 30, Kati 2-te Tirana, Albania

2. Qendra Rajonale Autizmit, Shqiperi:

Tel: 0686027779

Adresa: Farke e Vogel, Lagjia Collak

Tirane

3. Fondi i Fëmijëve Shqiptare:

Tel: (212) 702-9102

Tel: (212) 702-0854

Adresa: New York USA