Donate Now


Dhuroni për të na ndihmuar të vazhdojmë misionin tonë!
Intesa San Paolo Bank

IBAN Code: AL45208110080000001000231800 / LEK

IBAN Code: AL18208110080000001000231801 / USD

IBAN Code: AL34208110080000001000231804 / EUR

SWIF Code: USALALTR